#komunalije

Za nepoštivanje komunalnog reda slijede sankcije

U obavijesti se navodi kako su navedene osobe dužne odlagati sav komunalni otpad u za to predviđene posude postavljene na mjestima određenim od strane organa uprave nadležnog za poslove urbanizma i…