#hvo sarajevo

Uloga HVO-a u obrani Sarajeva

Uloga HVO-a u obrani Sarajeva

Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskoga rata i Hrvatski dokumentacijski centar Domovinskoga rata u BiH, Zagreb - Mostar, 2014., 143…

Osamnaesta obljetnica sarajevskog HVO-a

Prepušteni sebi Prije toga u 17 sati bit će održana 3. skupština Udruge HVO-a Sarajevske županije. Iz Koordinacije udruga HVO-a Grada - Županije Sarajevo podsjećaju da je u…