#Hrvatica

Hrvatica u Irskoj

Hrvatica u Irskoj

Članak je u cijelosti prenesen s bloga 'Dublin efekt'. 1. Kad kupuješ prehrambene namirnice online. Ne, ne radi se o lijenosti ili kakvom pomodnom kriku. Ovdje je radno vrijeme takvo da ti…