fra mario | Hercegovina.Info

#fra mario

Fra Mario Knezović: Politika je postala biznis

Fra Mario Knezović: Politika je postala biznis

"Stvorio se mentalni sklop kako oni na vlasti mogu činiti što hoće, kako su moćni, kako ih se treba plašiti, kako oni određuju sudbinu pojedinaca i kolektiva. To ne smije biti tako,…