Malezija naoružavala muslimane u BiH

... nedavnom ratu u BiH pomogla tadašnjim muslimanima. U dijelu memomara pod nazivom "Kršenje embarga: Zašto je Malezija…