#državni službenici

Institucije BiH napustilo 78 državnih službenika

Institucije BiH napustilo 78 državnih službenika

Od 1. siječnja do 31. listopada ove godine Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine (ADSBiH) objavila je 69 javnih oglasa za 114 pozicija. Kako je za…

Poznata visina regresa državnih službenika za 2020. godinu

Poznata visina regresa državnih službenika za 2020. godinu

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva financija i trezora, donijelo je Odluku o visini regresa za godišnji odmor u institucijama Bosne i Hercegovine…

Državnim službenicima povećan broj dana godišnjeg odmora

Državnim službenicima povećan broj dana godišnjeg odmora

Ustavnopravna komisija Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH (PSBiH) podržala je danas u drugoj fazi Prijedlog zakona o ...