Poznata visina regresa državnih službenika za 2020. godinu

Poznata visina regresa državnih službenika za 2020. godinu

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva financija i trezora, donijelo je Odluku o visini regresa za godišnji odmor u institucijama Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, u skladu sa zakonskim obavezama za njeno donošenje.

Visina regresa, koji će iznositi 300 KM, zadržana je na istoj razini kao i prethodnih godina, usprkos zahtjevima sindikata za njegovo povećanje, priopćeno je u četvrtak iz Vijeća ministara.

Odluka je u skladu sa ranije usvojenom politikom Vijeća ministara o ograničavanju javne potrošnje na plaće i naknade zaposlenih u institucijama BiH.