#crijeva

Jutarnji lijek za čišćenje crijeva

Jutarnji lijek za čišćenje crijeva

To su različiti crijevni poremećaji, zatvor, debljanje, promjene na koži, nadutost, tvrda stolica. Otpadne tvari u crijevima koje se ne uklanjaju svakodnevno, počinju trunuti i razvijaju se…

Biljke liječe: Drenjina

Biljka nosi latinski naziv Cornus mas, a u struci je poznata i kao Fructus Cornus mascula. Naravno, radi se o još jednoj jako ljekovitoj biljci. Drenak je grmoliko drvo i može narasti i do 6…

Biljke liječe :Komorač

Navodno se već prije 5.000 godina koristio u Kini i Mesopotaniji, a u antičkoj Grčkoj se komorač preporučavao dojiljama za povećanje količine mlijeka Komorač potiče iz Sredozemlja, a danas se uzgaja…