FOTO  Baletska škola Arabesque vrši upis novih članova

Cilj nastave osnovnog baletskog obrazovanja je svestrano upoznavanje učenika sa umjetnošću igre, a posebno buđenje, razvijanje i podsticanje potrebe za baletskom umjetnošću, kroz osposobljavanje učenika za stvaralačko predstavljanje klasične tehnike baleta.

Pored druženja, socijalizacije i mentorskog načina rada, razvija se precizni osjećaj za ritam, kao i senzibilitet prema klasičnoj muzici. Balet je vrhunski sport i umjetnost. Dozvolimo da Mostar bude prepoznatljiv i po njemu.

Sve dodatne informacije možete pogledati na www.arletabalet.com ili na Facebook profilu Balet Mostar Arabesque.