FOTO  APK Zrinjski: Dodjela diploma za Školu plivanja

apk
Školu plivanja pohađala su 34 polaznika obuke neplivača i 28 polaznika obuke osnovnih plivačkih tehnika. Polaznici obuke svoje su plivačke vještine demonstrirali roditeljima i prijateljima preplivavajući 25 metarski bazen. Nakon demonstracije stečenih plivačkih znanja polaznicima su uručene diplome za stupanj obuke koji su savladali. Dodjelom diploma APK Zrinjski je završio plivaču sezonu u 2014.godini.
Upisi za proljetni ciklus Škole plivanja, koji počinje 2. veljače2015.godine, su u tijeku.