Policija i udruga 'Vive žene' o nasilju u obitelji

Policija i udruga 'Vive žene' o nasilju u obitelji

U hotelu 'Senad od Bosne' kod Tuzle, 18., 19., i 22. ožujka održavaju se fokus grupe sa policijskim službenicima sa područja Tuzlanske županije (TŽ) koji su sudjelovali u realizaciji kampanje 'Čuješ, vidiš, znaš – Reaguj!'

Sastanci imaju za cilj evaluaciju aktivnosti koje su sprovedene od početka kampanje u studenom 2020. godine pa do danas, kako bi se identificirao obim postignutih željenih promjena ponašanja ciljnih skupina, odnosno, je li povećan broj podnešenih zahtjeva za izricanje zaštitnih mjera predviđenih Zakonom o zaštiti od nasilja u obitelji FBiH i broj prijava nasilja u obitelji na području Tuzlanske županije.
 
"Planirano je pet fokus grupa sa predstavnicima MUP-a TŽ, a imaju za cilj da od samih policijskih službenika dobijemo stavove, mišljenja, osvrt na provedenu kampanju. Da policijski službenici uporede stanje kakvo je bilo kod podnošenja zahtjeva za izricanje zaštitnih mjera prije početka kampanje i projekta i sad kada kampanju privodimo kraju.

Na kraju ćemo imati rezime njihovih stavova, preporuka za ubuduće. Na osnovu prvih sastanaka možemo zaključiti da je kampanja držala u fokusu ovu temu, da je došlo do direktnih promjena u policijskim postajama kada je riječ i o nadzoru provođenja zaštitnih mjera, ali i osjetljivost za pitanje i prepoznanje potreba žrtava nasilja u obitelji, kao i do povećanja izrečenih zaštitnih mjera", istaknula je koordinatorica u 'Vive Žene' Tuzla Suzdina Bijedić.

U travnju 2021. godine održat će se i završna manifestacija kojom će se obilježiti i kraj kampanje 'Čuješ, vidiš, znaš – Reaguj!' Na događaju će se prezentirati rezultati kao i dodijeliti zahvalnice za sve koji su u suradnji sa U.G. 'Vive Žene' doprinijeli da se projekat i kampanja provedu na najbolji način.

Pomenute aktivnosti realiziraju se u okviru regionalnog projekta 'Sprovođenje normi, mjenjanje stavova' kojeg financira Europska unija, a provodi UN Women. U sklopu pomenutog projekta U.G. 'Vive Žene' Tuzla u partnerstvu sa Ministarstvom unutarnjih poslova TŽ provode projekat 'Prevencija i sprječavanje nasilja na području Tuzlanske županije'. Osnovni zadatak projekta je osigurati zaštitu žrtvama nasilja u obitelji kroz dosljedno podnošenje Zahtjeva za izricanje zaštitnih mjera.