Policija i udruga 'Vive žene' o nasilju u obitelji

U hotelu 'Senad od Bosne' kod Tuzle, 18., 19., i 22. ožujka održavaju se fokus grupe sa policijskim službenicima sa područja Tuzlanske županije …