Žene su postale libelarnije: Danas mijenjaju više seksualnih partnera nego muškarci?

Žene su postale libelarnije: Danas mijenjaju više seksualnih partnera nego muškarci?
Naime, one đe u ranijoj dobi romijeniti više seksualnih partnera nego muškarci i imaju veći rizik od obolijevanja od neke spolno prenosive bolesti.

Takvo doba i okruženje hrabrilo je i pripadnike istospolnih zajednica, posebice žene, da otkriju svoju seksualnu orijentaciju pa se bilježi čak četiri puta veći postotak istospolnih parova nego prije 20 godina. Pokazalo se i kako je sve manji jaz između muškaraca i žena posljednjih godina.

tinolovka-news