Nije sve tako crno

Sitni novac
Sitni novac
Danas na kavi u gradu shvatila sam da nije sve tako crno u ovom svijetu i da ima nade za njega...

Mom prijatelju priđe stariji čovjek, od svojih sedamdesetak godina i reče mu: „Mladiću, ispao ti je novčić iz novčanika."
Zapitala sam se: „Bih li ja tako postupila ili bih se hladno okrenula i otišla?" Ne znam. Ali jedno znam, ovaj čovjek ima veliko srce za male stvari. Ovaj čovjek ima u srcu bogatstvo. Ljubav i poštenje...
Taj je čovjek pokrenuo moje srce, potaknuo me da počnem razmišljati i gledati svijet drugim očima. Poželjela sam i ja biti poput njega.

Hvala ti, Gospodine, za ovo malo, a veliko dobro djelo koje je probudilo moje srce.
S. H. (bl 73)

kristofori.hr