Vlada ŽZH: Povećane naknade za topli obrok, prijevoz i regres

Široki Brijeg
Široki Brijeg
Na današnjoj sjednici Vlada je utvrdila Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2011. godinu, kao i Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2011. godinu, koje je uputila u daljnju proceduru Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Vlada je donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama iz osnova materijalnih prava uposlenih kod korisnika Proračuna u Županiji Zapadnohercegovačkoj. Ovom se Odlukom iznos naknade za topli obrok povećava sa dosadašnjih 8 KM na 9 KM, najviši iznos naknade za troškove prijevoza uposlenika proračunskih korisnika (bez obzira na udaljenost mjesta stanovanja od mjesta rada) povećava se sa dosadašnjih 250 KM na 300 KM. Visina naknade za regres za godišnji odmor umjesto dosadašnjih 400 KM iznosit će 500 KM, a isplaćivat će se u dva dijela, i to: prvi dio u iznosu od 300 KM do 1. srpnja, a drugi dio u iznosu od 200 KM do 31. prosinca tekuće fiskalne godine.

Također, Vlada je donijela Odluku o primjeni metodologije analiza utjecaja propisa u radu tijela uprave Županije Zapadnohercegovačke. Razlozi za donošenje ove Odluke sadržani su u Sporazumu o suradnji između Vlade ŽZH i Međunarodne financijske korporacije (IFC) te Zaključku o usvajanju preporuka u okviru Projekta regulatorne reforme na razini Županije.

Pored navedenih odluka, Vlada je donijela i Odluku o raspisivanju i provedbi Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke i Odluku o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke.

Na prijedlog ministra prostornog uređenja, resursa i zaštite okoliša, Vlada je donijela Rješenje o izmjeni Rješenja o osnivanju Savjeta prostornog plana Županije Zapadnohercegovačke.

vladazzh.com