Pušten u rad dalekovod Tomislavgrad - Rama/Prozor

Puštanje ovog dalekovoda godinama je bilo "na čekanju" zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa sa vlasnicima zemljišta preko kojeg prolazi trasa dalekovoda, odnosno sudskih sporova koje su pokrenuli neki vlasnici koji su od "Elektroprivrede HZ Herceg-Bosne" tražili nerealne naknade, navodi se u informaciji iz "Elektroprenosa", operativno područje Mostar.

Kako bi se izišlo iz ove pat-pozicije i omogućilo završetak realizacije ovog važnog elektroenergetskog projekta, Vlada Livanjske županije/kantona usvojila je odluku o proglašenju javnog interesa, na osnovu čega je Vlada FBiH u prosincu 2010. godine donijela rješenja o prinudnom ulasku u posjed nekretnina.

Radnici "Elektroprenosa" proteklih dana su, uz asistenciju policije, počeli pripremne radove za puštanje u funkciju dalekovoda Tomislavgrad - Rama/Prozor, a imajući u vidu da je već protekao rok za sklapanje sporazuma o nagodbi, vlasnici izuzetog zemljišta biće obeštećeni u sudskom postupku u skladu sa zakonom.

Srna