Sazvali sjednicu OV Š. Brijeg, pojavili se i otišli

U prilog toj tvrdi ide podatak da je dnevni red sastavljen bez suglasnosti Općinskog načelnika što do sada nije bio slučaj. Na sjednicu su došli vijećnici HSP-a BiH i Lijanovića da bi je napustili pred sami početak. Sjednica je odgođena jer nije bilo kvoruma za održavanje iste. U vijećnici je ostalo osam vijećnika HDZ-a BiH, dva nezavisna vijećnika i predsjednik Općinskog vijeća (HSP BiH).
ABCportal.info