Blagdanska fešta u Privalju

privalj

Bezgrešno začeće Blažene Djevice Marije je katolička dogma, koja tumači da je jedinstvenom Božjom povlasticom, Blažena Djevica Marija očuvana od svake mrlje istočnoga grijeha od trenutka svoga začeća. Također, Marija nije bila lišena milosti posvetne, već je bila puna milosti dobivenih od Boga i živjela je život posve bez grijeha.

Blagdan je utemeljio papa Siksto IV. 1476. g. Dogmu je svečano proglasio, papa Pio IX. u poslanici "Ineffabilis Deus", 8. prosinca 1854. g. Katolička Crkva vjeruje da dogma ima potporu u Bibliji. Anđeo Gabrijel nazvao je Mariju kao "punu milosti", a crkveni oci nazivali su Mariju - Blaženom Djevicom. Prema katoličkoj teologiji, Marija je morala biti posve bez grijeha, da bi mogla začeti Isusa.

I tako Privljačani evo već puna dva desetljeća, dakle od 1989. godine, na poseban način proslavljaju ovaj blagdan njegujući tradiciju i običaj. Kao i prijašnjih godina tijekom misnog slavlja crkva je bila puna, a nakon toga je upriličen i prigodni domjenak.

Fešti na Privalju nazočili su i predstavnici Općine Široki Brijeg na čelu s načelnikom Mirom Kraljevićem i predsjednikom Općinskog vijeća Nedjeljkom Bokšićem, te njihovim najbližim suradnicima.

 

ABCportal.info (D.I.)