Raspored radarskih kontrola u ŽZH za 29.travanj

Svih 24 sata promet ćemo nadzirati pomoću četiri stacionarna radara koji se nalaze na slijedećim lokalitetima: na magistralnoj cesti M. 6 u mjestu Vitina, općina Ljubuški i u mjestu Sovići, općina Grude; na magistralnoj cesti M 6.1 u mjestu Broćanac, općina Posušje i u mjestu Dobrič, općina Široki Brijeg.

Raspored radarskih kontrola PU Grude:
• 10:30 - 12:00 h na M6, u mjestu Ružići, na lokalitetu Marića Strana,
• 14:00 - 16:00 h na M6, u mjestu Sovići, zaseok Vlašići.

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:
• 08:00 - 09:00 h na R424, u mjestu Cerno, pored Doma,
• 19:00 - 20:00 h na R424, u mjestu Mostarska Vrata, pored autosalona Kramar.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:
• 11:00 - 14:30 h na M6.1, u mjestu Vinjani, na lokalitetu Dočić,
• 14:30 - 16:00 h na M6.1, u Rastovači.

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:
• 08:20 - 09:00 h na R420, u mjestu Dužice,
• 00:10 - 00:50 h na M6.1, u mjestu Trn.