Raspored radarskih kontrola u ŽZH od 18. prosinca do 8. siječnja

Svih 24 sata promet ćemo nadzirati pomoću četiri stacionarna radara koji se nalaze na slijedećim lokalitetima: na magistralnoj cesti M. 6 u mjestu Vitina, općina Ljubuški i u mjestu Sovići, općina Grude; na magistralnoj cesti M 6.1 u mjestu Broćanac, općina Posušje i u mjestu Dobrič, općina Široki Brijeg.

Raspored radarskih kontrola PU Grude:
• 10:30 - 12:00 h na M6, u mjestu Gorica,
• 18:00 - 20:00 h na R421, u mjestu Drinovci.

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:
• 08:00 - 09:00 h na M6, u mjestu Vitina, pored Doma,
• 17:00 - 18:00 h na R424, u mjestu Cerno, pored trgovine Pravac.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:
• 10:00 - 11:30 h na R420, u mjestu Batin,
• 16:30 - 18:00 h na M6.1, u mjestu Vinjani, na lokalitetu Dočić.

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:
• 08:30 - 09:10 h na M6.1, u mjestu Kočerin,
• 17:50 - 18:30 h na M6.1, na Obilaznici,
• 00:30 - 01:10 h na M6.1, u mjestu Trn.

U srijedu 19. prosinca na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:
• Svih 24 sata promet ćemo nadzirati pomoću četiri stacionarna radara koji se nalaze na slijedećim lokalitetima: na magistralnoj cesti M. 6 u mjestu Vitina, općina Ljubuški i u mjestu Sovići, općina Grude; na magistralnoj cesti M 6.1 u mjestu Broćanac, općina Posušje i u mjestu Dobrič, općina Široki Brijeg.

Raspored radarskih kontrola PU Grude:
• 10:30 - 12:00 h na M6, u mjestu Ružići, na lokalitetu Marića Strana,
• 14:00 - 16:00 h na M6, u mjestu Sovići, zaseok Vlašići.

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:
• 07:00 - 08:00 h na M6, u mjestu Studenci, pored Osnovne škole,
• 18:00 - 19:00 h na R424, u mjestu Mostarska Vrata, pored autosalona Kramar.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:
• 09:00 - 10:30 h na M6.1, u mjestu Čitluk,
• 15:30 - 17:00 h na R420, u mjestu Batin.

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:
• 08:30 - 09:10 h na R425, u mjestu Buhovo,
• 17:50 - 18:30 h na M6.1, u mjestu Trn,
• 00:40 - 01:20 h na M6.1, na Obilaznici.

U četvrtak 20. prosinca na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:
• Svih 24 sata promet ćemo nadzirati pomoću četiri stacionarna radara koji se nalaze na slijedećim lokalitetima: na magistralnoj cesti M. 6 u mjestu Vitina, općina Ljubuški i u mjestu Sovići, općina Grude; na magistralnoj cesti M 6.1 u mjestu Broćanac, općina Posušje i u mjestu Dobrič, općina Široki Brijeg.

Raspored radarskih kontrola PU Grude:
• 10:30 - 12:00 h na M6, u mjestu Ružići,
• 19:00 - 21:30 h na M6, u mjestu Sovići, zaselak Vlašići.

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:
• 07:00 - 08:00 h na M6, u mjestu Radišići, pored Osnovne škole,
• 20:00 - 21:00 h na M6, u mjestu Proboj, pored Osnovne škole.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:
• 11:00 - 14:30 h na M6.1, u mjestu Vinjani, na lokalitetu Dočić,
• 14:30 - 16:00 h na M6.1, u mjestu Rastovača.

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:
• 08:30 - 09:10 h na R420, u mjestu Privalj,
• 17:50 - 18:30 h na M6.1, na obilaznici,
• 01:00 - 01:40 na M6.1, u mjestu Trn.

U petak 21. prosinca na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:
• Svih 24 sata promet ćemo nadzirati pomoću četiri stacionarna radara koji se nalaze na slijedećim lokalitetima: na magistralnoj cesti M. 6 u mjestu Vitina, općina Ljubuški i u mjestu Sovići, općina Grude; na magistralnoj cesti M 6.1 u mjestu Broćanac, općina Posušje i u mjestu Dobrič, općina Široki Brijeg.

Raspored radarskih kontrola PU Grude:
• 08:00 - 10:00 h na M6, u mjestu Gorica,
• 16:00 - 17:30 h na R420, u mjestu Gornji Zorići.

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:
• 10:00 - 11:00 h na R424, u mjestu Crveni Grm, pored Osnovne škole,
• 20:00 - 21:00 h u Ulici bana Jelačića, pored salona namještaja Favorit.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:
• 10:00 - 12:30 h na R420, u mjestu Batin,
• 15:30 - 17:00 h na M6.1, u Vukovarskoj ulici (južna obilaznica).

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:
• 08:30 - 09:10 h na M6.1, u mjestu Knešpolje,
• 17:50 - 18:30 h na M6.1, u mjestu Trn.
• 00:30 - 01:10 na M6.1, u mjestu Kočerin.

U subotu 22. prosinca na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:
• Svih 24 sata promet ćemo nadzirati pomoću četiri stacionarna radara koji se nalaze na slijedećim lokalitetima: na magistralnoj cesti M. 6 u mjestu Vitina, općina Ljubuški i u mjestu Sovići, općina Grude; na magistralnoj cesti M 6.1 u mjestu Broćanac, općina Posušje i u mjestu Dobrič, općina Široki Brijeg.

Raspored radarskih kontrola PU Grude:
• 12:00 - 13:45 h na M6, u mjestu Pocrte,
• 16:00 - 17:30 h na R420, u mjestu Gornji Zorići.

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:
• 09:00 - 10:00 h na R424, u mjestu Cerno, pored Doma,
• 19:00 - 20:00 h na R424, u mjestu Mostarska Vrata, pored autosalona Kramar.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:
• 12:00 - 13:30 h na M6.1, u Vukovarskoj ulici (južna obilaznica),
• 18:30 - 20:00 h na M6.1, u mjestu Čitluk.

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:
• 08:20 - 09:00 h na M6.1, u mjestu Dobrič,
• 17:50 - 18:30 h na M6.1, u mjestu Trn,
• 00:20 - 01:00 na M6.1, na Obilaznici.

U nedjelju 23. prosinca na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:
• Svih 24 sata promet ćemo nadzirati pomoću četiri stacionarna radara koji se nalaze na slijedećim lokalitetima: na magistralnoj cesti M. 6 u mjestu Vitina, općina Ljubuški i u mjestu Sovići, općina Grude; na magistralnoj cesti M 6.1 u mjestu Broćanac, općina Posušje i u mjestu Dobrič, općina Široki Brijeg.

Raspored radarskih kontrola PU Grude:
• 08:00 - 10:00 h na R421, u mjestu Tihaljina,
• 19:00 - 21:30 h na M6, u mjestu Sovići, zaseok Vlašići.

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:
• 07:00 - 08:00 h na R424, u mjestu Crveni Grm, pored Osnovne škole,
• 19:00 - 20:00 h na M6, u mjestu Ligat.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:
• 11:00 - 13:30 h na M6.1, u mjestu Rastovača,
• 16:30 - 18:00 h na R420, u mjestu Batin.

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:
• 08:30 - 09:00 h na M6.1, u mjestu Provo,
• 17:50 - 18:30 h na M6.1, na Obilaznici,
• 00:30 - 01:10 h na M6.1, u mjestu Trn.

U ponedjeljak 24. prosinca na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:
• Svih 24 sata promet ćemo nadzirati pomoću četiri stacionarna radara koji se nalaze na slijedećim lokalitetima: na magistralnoj cesti M. 6 u mjestu Vitina, općina Ljubuški i u mjestu Sovići, općina Grude; na magistralnoj cesti M 6.1 u mjestu Broćanac, općina Posušje i u mjestu Dobrič, općina Široki Brijeg.

Raspored radarskih kontrola PU Grude:
• 10:30 - 12:00 h na M6, u mjestu Ružići, na lokalitetu Marića Strana,
• 18:00 - 20:00 h na R420, u mjestu Višnjica.

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:
• Neće se vršiti radarska kontrola prometa.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:
• 10:00 - 12:30 h na M6.1, u mjestu Čitluk,
• 17:00 - 18:30 h na M6.1, u mjestu Broćanac.

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:
• 08:30 - 09:00 h na M6.1, u mjestu Knešpolje.

U utorak 25. prosinca na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:
• Svih 24 sata promet ćemo nadzirati pomoću četiri stacionarna radara koji se nalaze na slijedećim lokalitetima: na magistralnoj cesti M. 6 u mjestu Vitina, općina Ljubuški i u mjestu Sovići, općina Grude; na magistralnoj cesti M 6.1 u mjestu Broćanac, općina Posušje i u mjestu Dobrič, općina Široki Brijeg.

Raspored radarskih kontrola PU Grude:
• 10:30 - 12:00 h na M6, u mjestu Gorica,
• 18:00 - 20:00 h na R421, u mjestu Drinovci.

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:
• Neće se vršiti radarska kontrola prometa.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:
• Neće se vršiti radarska kontrola prometa.

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:
• Neće se vršiti radarska kontrola prometa.

U srijedu 26. prosinca na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:
• Svih 24 sata promet ćemo nadzirati pomoću četiri stacionarna radara koji se nalaze na slijedećim lokalitetima: na magistralnoj cesti M. 6 u mjestu Vitina, općina Ljubuški i u mjestu Sovići, općina Grude; na magistralnoj cesti M 6.1 u mjestu Broćanac, općina Posušje i u mjestu Dobrič, općina Široki Brijeg.

Raspored radarskih kontrola PU Grude:
• 10:30 - 12:00 h na M6, u mjestu Ružići, na lokalitetu Marića Strana,
• 14:00 - 16:00 h na M6, u mjestu Sovići, zaseok Vlašići.

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:
• Neće se vršiti radarska kontrola prometa.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:
• 10:00 - 12:30 h na R420, u mjestu Batin,
• 15:30 - 17:00 h na M6.1, u Vukovarskoj ulici (južna obilaznica).

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:
• Neće se vršiti radarska kontrola prometa.

U četvrtak 27. prosinca na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:
• Svih 24 sata promet ćemo nadzirati pomoću četiri stacionarna radara koji se nalaze na slijedećim lokalitetima: na magistralnoj cesti M. 6 u mjestu Vitina, općina Ljubuški i u mjestu Sovići, općina Grude; na magistralnoj cesti M 6.1 u mjestu Broćanac, općina Posušje i u mjestu Dobrič, općina Široki Brijeg.

Raspored radarskih kontrola PU Grude:
• 10:30 - 12:00 h na M6, u mjestu Ružići,
• 19:00 - 20:30 h na M6, u mjestu Sovići, zaseok Vlašići.

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:
• 08:00 - 09:00 h na M6, u mjestu Klobuk, pored benzinske crpke Žulj,
• 17:00 - 18:00 h na R423, na raskrižju za Vitaljinu, Bijaču i Hardomilje.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:
• 09:00 - 10:30 h na M6.1, u mjestu Čitluk,
• 15:30 - 17:00 h na R420, u mjestu Batin.

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:
• 00:40 - 01:20 h na M6.1, u mjestu Trn,
• 01:40 - 02:20 h na M6.1, na obilaznici,
• 17:15 - 18:30 h na M6.1, na obilaznici.

U petak 28. prosinca na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:
• Svih 24 sata promet ćemo nadzirati pomoću četiri stacionarna radara koji se nalaze na slijedećim lokalitetima: na magistralnoj cesti M. 6 u mjestu Vitina, općina Ljubuški i u mjestu Sovići, općina Grude; na magistralnoj cesti M 6.1 u mjestu Broćanac, općina Posušje i u mjestu Dobrič, općina Široki Brijeg.

Raspored radarskih kontrola PU Grude:
• 08:00 - 10:00 h na M6, u mjestu Gorica,
• 16:00 - 17:30 h na R420, u mjestu Gornji Zorići.

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:
• 09:00 - 10:00 h na M6, u mjestu Radišići, pored Osnovne škole,
• 19:00 - 20:00 h na M6, u mjestu Klobuk, pored Osnovne škole.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:
• 11:00 - 13:30 h na M6.1, u mjestu Rastovača,
• 16:30 - 18:00 h na R420, u mjestu Batin.

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:
• 01:00 - 01:40 h na M6.1, u mjestu Trn,
• 08:30 - 09:10 h na M6.1, u mjestu Dobrič,
• 17:50 - 18:30 h na M6.1, na obilaznici,
• 00:30 - 01:10 h na M6.1, u mjestu Trn.

U subotu 29. prosinca na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:
• Svih 24 sata promet ćemo nadzirati pomoću četiri stacionarna radara koji se nalaze na slijedećim lokalitetima: na magistralnoj cesti M. 6 u mjestu Vitina, općina Ljubuški i u mjestu Sovići, općina Grude; na magistralnoj cesti M 6.1 u mjestu Broćanac, općina Posušje i u mjestu Dobrič, općina Široki Brijeg.

Raspored radarskih kontrola PU Grude:
• 12:00 - 13:45 h na M6, u mjestu Pocrte,
• 16:00 - 17:30 h na R420, u mjestu Gornji Zorići.

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:
• 15:00 - 16:00 h na M6, u mjestu Studenci, pored Osnovne škole,
• 18:00 - 19:00 h na M6, u mjestu Proboj, pored benzinske crpke Gavran.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:
• 09:00 - 10:30 h na M6.1, u mjestu Čitluk,
• 15:30 - 17:00 h na R420, u mjestu Batin.

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:
• 08:20 - 09:00 h na M6.1, u mjestu Knešpolje,
• 17:50 - 18:30 h na M6.1, u mjestu Trn,
• 00:20 - 01:00 h na M6.1, na obilaznici.

U nedjelju 30. prosinca na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:
• Svih 24 sata promet ćemo nadzirati pomoću četiri stacionarna radara koji se nalaze na slijedećim lokalitetima: na magistralnoj cesti M. 6 u mjestu Vitina, općina Ljubuški i u mjestu Sovići, općina Grude; na magistralnoj cesti M 6.1 u mjestu Broćanac, općina Posušje i u mjestu Dobrič, općina Široki Brijeg.

Raspored radarskih kontrola PU Grude:
• 08:00 - 10:00 h na R421, u mjestu Tihaljina,
• 19:00 - 21:30 h na M6, u mjestu Sovići, zaselak Vlašići.

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:
• 08:00 - 09:00 h na R424, u mjestu Cerno,
• 17:00 - 18:00 h na R424, u mjestu Mostarska Vrata, pored tvrtke Eurocompany 99.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:
• 11:00 - 14:30 h na M6.1, u mjestu Vinjani, na lokalitetu Dočić,
• 14:30 - 16:00 h na M6.1, u mjestu Rastovača.

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:
• 08:30 - 09:00 h na M6.1, u mjestu Provo,
• 17:50 - 18:30 h na M6.1, na obilaznici,
• 00:30 - 01:10 na M6.1, u mjestu Trn.

U ponedjeljak 31. prosinca 2012. godine na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:
• Svih 24 sata promet ćemo nadzirati pomoću četiri stacionarna radara koji se nalaze na slijedećim lokalitetima: na magistralnoj cesti M. 6 u mjestu Vitina, općina Ljubuški i u mjestu Sovići, općina Grude; na magistralnoj cesti M 6.1 u mjestu Broćanac, općina Posušje i u mjestu Dobrič, općina Široki Brijeg.

Raspored radarskih kontrola PU Grude:
• 10:30 - 12:00 h na M6, u mjestu Ružići, na lokalitetu Marića Strana,
• 18:00 - 20:00 h na R420, u mjestu Višnjica.

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:
• 08:00 - 09:00 h na M6, u mjestu Proboj, pored benzinske crpke Gavran,
• 19:00 - 20:00 h na M6-Vitinska ulica, pored RK Kerametal.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:
• 10:00 - 12:30 h na R420, u mjestu Batin,
• 15:30 - 17:00 h na M6.1, u Vukovarskoj ulici (južna obilaznica).

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:
• 08:30 - 09:10 h na M6.1, u mjestu Knešpolje,

U utorak 1. siječnja 2013. godine na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:
• Svih 24 sata promet ćemo nadzirati pomoću četiri stacionarna radara koji se nalaze na slijedećim lokalitetima: na magistralnoj cesti M. 6 u mjestu Vitina, općina Ljubuški i u mjestu Sovići, općina Grude; na magistralnoj cesti M 6.1 u mjestu Broćanac, općina Posušje i u mjestu Dobrič, općina Široki Brijeg.

Raspored radarskih kontrola PU Grude:
• 08:00 - 10:00 h na M6, u mjestu Gorica,
• 16:00 - 17:30 h na R420, u mjestu Gornji Zorići.

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:
• 09:00 - 10:00 h na M6, u mjestu Klobuk, pored benzinske crpke Žulj,
• 16:00 - 17:00 h na R424, u mjestu Cerno, pored trgovine Pravac.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:
• Neće se vršiti radarska kontrola prometa.

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:
• Neće se vršiti radarska kontrola prometa.

U srijedu 2. siječnja 2013. godine na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:
• Svih 24 sata promet ćemo nadzirati pomoću četiri stacionarna radara koji se nalaze na slijedećim lokalitetima: na magistralnoj cesti M. 6 u mjestu Vitina, općina Ljubuški i u mjestu Sovići, općina Grude; na magistralnoj cesti M 6.1 u mjestu Broćanac, općina Posušje i u mjestu Dobrič, općina Široki Brijeg.

Raspored radarskih kontrola PU Grude:
• 12:00 - 13:45 h na M6, u mjestu Pocrte,
• 16:00 - 17:30 h na R420, u mjestu Gornji Zorići.

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:
• 07:00 - 08:00 h na R424, u mjestu Cerno, pored Doma,
• 21:00 - 22:00 h na R424, u mjestu Mostarska Vrata, pored autosalona Kramar.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:
• 11:00 - 14:30 h na M6.1, u mjestu Vinjani, na lokalitetu Dočić,
• 14:30 - 16:00 h na M6.1, u mjestu Rastovača.

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:
• 01:00 - 01:40 h na M6.1, u mjestu Trn,
• 14:20 - 15:00 h na M6.1, u mjestu Dobrič,
• 00:40 - 01:20 h na M6.1, u mjestu Trn.

U četvrtak 3. siječnja na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:
• Svih 24 sata promet ćemo nadzirati pomoću četiri stacionarna radara koji se nalaze na slijedećim lokalitetima: na magistralnoj cesti M. 6 u mjestu Vitina, općina Ljubuški i u mjestu Sovići, općina Grude; na magistralnoj cesti M 6.1 u mjestu Broćanac, općina Posušje i u mjestu Dobrič, općina Široki Brijeg.

Raspored radarskih kontrola PU Grude:
• 08:00 - 10:00 h na R421, u mjestu Tihaljina,
• 19:00 - 21:30 h na M6, u mjestu Sovići, zaseok Vlašići.

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:
• 08:00 - 09:00 h na M6, u mjestu Studenci, pored Osnovne škole,
• 20:00 - 21:00 h na R424, u mjestu Mostarska Vrata, pored centra Vrt.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:
• 09:00 - 10:30 h na M6.1, u mjestu Čitluk,
• 15:30 - 17:00 h na R420, u mjestu Batin.

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:
• 17:50 - 18:30 h na M6.1, u mjestu Privalj,
• 01:00 - 01:40 h na M6.1, u mjestu Trn.

U petak 4. siječnja na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:
• Svih 24 sata promet ćemo nadzirati pomoću četiri stacionarna radara koji se nalaze na slijedećim lokalitetima: na magistralnoj cesti M. 6 u mjestu Vitina, općina Ljubuški i u mjestu Sovići, općina Grude; na magistralnoj cesti M 6.1 u mjestu Broćanac, općina Posušje i u mjestu Dobrič, općina Široki Brijeg.

Raspored radarskih kontrola PU Grude:
• 10:30 - 12:00 h na M6, u mjestu Ružići, na lokalitetu Marića Strana,
• 18:00 - 20:00 h na R420, u mjestu Višnjica.

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:
• 08:00 - 09:00 h na M6, u mjestu Studenci, pored Osnovne škole,
• 19:00 - 20:00 h na R422, u mjestu Veljaci.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:
• 09:00 - 10:30 h na M6.1, u mjestu Čitluk,
• 15:30 - 17:00 h na R420, u mjestu Batin.

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:
• 08:30 - 09:10 h na M6.1, u mjestu Knešpolje,
• 17:50 - 18:30 h na R425, u mjestu Mokro,
• 00:30 - 01:10 na M6.1, u mjestu Trn.
U subotu 5. siječnja na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:
• Svih 24 sata promet ćemo nadzirati pomoću četiri stacionarna radara koji se nalaze na slijedećim lokalitetima: na magistralnoj cesti M. 6 u mjestu Vitina, općina Ljubuški i u mjestu Sovići, općina Grude; na magistralnoj cesti M 6.1 u mjestu Broćanac, općina Posušje i u mjestu Dobrič, općina Široki Brijeg.

Raspored radarskih kontrola PU Grude:
• 08:00 - 10:00 h na M6, u mjestu Gorica,
• 16:00 - 17:30 h na R420, u mjestu Gornji Zorići.

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:
• 07:00 - 08:00 h na M6, u mjestu Ligat,
• 17:00 - 18:00 h na M6, u mjestu Klobuk, pored Osnovne škole.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:
• 11:00 - 13:30 h na M6.1, u mjestu Rastovača,
• 16:30 - 18:00 h na R420, u mjestu Batin.

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:
• 08:20 - 09:00 h na M6.1, u mjestu Provo,
• 17:50 - 18:30 h na M6.1, u mjestu Trn,
• 00:20 - 01:00 h na M6.1, na obilaznici.

U nedjelju 6. siječnja na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:
• Svih 24 sata promet ćemo nadzirati pomoću četiri stacionarna radara koji se nalaze na slijedećim lokalitetima: na magistralnoj cesti M. 6 u mjestu Vitina, općina Ljubuški i u mjestu Sovići, općina Grude; na magistralnoj cesti M 6.1 u mjestu Broćanac, općina Posušje i u mjestu Dobrič, općina Široki Brijeg.

Raspored radarskih kontrola PU Grude:
• 08:00 - 10:00 h na M6, u mjestu Gorica,
• 16:00 - 17:30 h na R420, u mjestu Gornji Zorići.

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:
• 08:00 - 09:00 h na M6, u mjestu Klobuk, pored diskonta,
• 16:00 - 17:00 h na M6, u mjestu Vitina, pored Osnovne škole.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:
• 11:00 - 14:30 h na M6.1, u mjestu Vinjani, na lokalitetu Dočić,
• 14:30 - 16:00 h na M6.1, u mjestu Rastovača.

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:
• 17:50 - 18:30 h na M6.1, u mjestu Privalj,
• 00:30 - 01:10 h na M6.1, u mjestu Trn.

U ponedjeljak 7. siječnja na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:
• Svih 24 sata promet ćemo nadzirati pomoću četiri stacionarna radara koji se nalaze na slijedećim lokalitetima: na magistralnoj cesti M. 6 u mjestu Vitina, općina Ljubuški i u mjestu Sovići, općina Grude; na magistralnoj cesti M 6.1 u mjestu Broćanac, općina Posušje i u mjestu Dobrič, općina Široki Brijeg.

Raspored radarskih kontrola PU Grude:
• 12:00 - 13:45 h na M6, u mjestu Pocrte,
• 16:00 - 17:30 h na R420, u mjestu Gornji Zorići.

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:
• 07:00 - 08:00 h na M6, u mjestu Radišići, pored Osnovne škole,
• 16:00 - 17:00 h na R424, u mjestu Cerno.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:
• 10:00 - 12:30 h na M6.1, u mjestu Čitluk,
• 17:00 - 18:30 h na M6.1, u mjestu Broćanac.

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:
• 08:30 - 09:00 h na M6.1, u mjestu Knešpolje,
• 17:50 - 18:30 h na M6.1, u mjestu Visoka Glavica,
• 00:30 - 01:10 h na M6.1, u mjestu Trn.

U utorak 8. siječnja na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:
• Svih 24 sata promet ćemo nadzirati pomoću četiri stacionarna radara koji se nalaze na slijedećim lokalitetima: na magistralnoj cesti M. 6 u mjestu Vitina, općina Ljubuški i u mjestu Sovići, općina Grude; na magistralnoj cesti M 6.1 u mjestu Broćanac, općina Posušje i u mjestu Dobrič, općina Široki Brijeg.

Raspored radarskih kontrola PU Grude:
• 08:00 - 10:00 h na R421, u mjestu Tihaljina,
• 19:00 - 21:30 h na M6, u mjestu Sovići, zaseok Vlašići.

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:
• 07:00 - 08:00 h na R424, u mjestu Crveni Grm, pored Osnovne škole,
• 18:00 - 19:00 h na R424, u mjestu Mostarska Vrata, pored centra Vrt.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:
• 10:00 - 12:30 h na R420, u mjestu Batin,
• 15:30 - 17:00 h na M6.1, u Vukovarskoj ulici.

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:
• 08:10 - 08:50 h na R425, u mjestu Mokro,
• 17:00 - 17:40 h na M6.1, u mjestu Dobrič,
• 00:40 - 01:20 na M6.1, u mjestu Trn.

MUP ŽZH