Prosvjetari u ŽZH najavljuju štrajk

Navedenim prijedlogom mjera predviđa se:

- smanjenje visine iznosa paušala izabranih dužnosnika;
- ukidanje dnevnica za službena putovanja u Bosni i Hercegovini;
- ukidanje naknada za rad u privremenim radnim tijelima koja osnivaju: Vlada Županije Zapadnohercegovačke, rukovoditelji županijskih tijela državne službe i ostali korisnici županijskog Proračuna;
- provedba revizije dodataka na plaću kod korisnika županijskog Proračuna;
- provedba revizije odluka koje se odnose na kapitalne prijenose drugim razinama vlasti i grantove;
- ukidanje članka 11. Odluke o naknadama iz osnova materijalnih prava uposlenih kod korisnika Proračuna u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke" broj:3/01, 2/05, 3/06, 9/06, 2/08, 6/09, 7/09, 8/09, 14/09, 2/10, 3/10 i 2/11);
- umanjenje dnevne naknade za prehranu tijekom rada na 7 KM;
- umanjenje naknade troškova prijevoza na posao i s posla na 0,20 KM po prijeđenom kilometru;
- ukidanje naknade za korištenje godišnjeg odmora (regres);
- ukidanje jubilarne nagrade.

Sindikat osnovnih i srednjih škola ŽZH odbio je prijedlog Vlade ŽZH o privremenim mjerama štednje s ciljem uštede u Proračunu Županije Zapadnohercegovačke.

Prosvjetari nisu htjeli prihvatiti prijedlog već su poslali svoje zahtjeve Vladi ŽZH i 10. siječnja 2013. godine najavljuju početak štrajka u školama ŽZH.