Prihvaćen Nacrt Proračuna općine Posušje za 2020. godinu | Hercegovina.Info

Prihvaćen Nacrt Proračuna općine Posušje za 2020. godinu

 Prihvaćen Nacrt Proračuna općine Posušje za 2020. godinu

U petak je održana 30. sjednica Općinskog vijeća općine Posušje.

Vijećnici su usvojili Zaključak o prihvaćanju Nacrta Proračuna za 2020. godinu i provođenja javne rasprave. Proračun, kao i nekoliko prethodnih godina, bilježi rast na prihodovnoj i na rashodovnoj strani.

Usvojen je Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o načinu i uvjetima priključenja na sustav vodoopskrbe pitkom vodom u općini Posušje.

Ovime je izmjenjena  odluka iz 2014. godine kojom je  uvedeno se da ukupna cijena priključka na vodoopskrbni sustav za stambene objekte u Vinjanima, Gracu, Viru i Zagorju u iznosu od 1 500 KM proširuje na mjesta Poklečani, Sutina i Broćanac.

Na sjednici su donesene i odluke o promjeni vodstva Dječjeg vrtića „Bajka“ Posušje.

Zbog isteka mandata razriješena je Željka Martić, a na vrijeme od 6 mjeseci za vršitelja dužnosti gradskog vrtića imenovana je Kristina Milas.

U nastavku sjednice usvojen je Prijedlog Odluke o uspostavljanju suradnje između Općine Posušje i Grada Sinja s ciljem, između ostaloga, uspostavljanja suradnje u potpori budućoj gospodarskoj suradnji i suradnji na povlačenju sredstava za projekte prekogranične suradnje koji se financiraju iz europskih fondova.

Ostale točke dnevnog reda 30. sjednice općinskog vijeća odnosile su se na reguliranje imovinsko - pravnih pitanja i svih šest koje su danas bile na dnevnom redu su jednoglasno usvojene.