Općina Posušje usvojila rekordni proračun u iznosu preko 9,2 milijuna KM

Općina Posušje usvojila rekordni proračun u iznosu preko 9,2 milijuna KM
Na početku same sjednice vijećnik Perko zahvalio se Općini na uvođenju nove autobusne linije za učenike u Sutini, ali i na svemu ostalom dosad urađenom u ovoj mjesnoj zajednici.

U srijedu je u predviđenim redovnim rokovima usvojen i proračun za 2019. godinu u iznosu od 9.223.200 KM. Iako je očito povećanje sredstava u odnosu na 2018. godinu, bitno je naglasiti da se izvorna prihodovna strana nije značajno uvećala.

Razlog ovakvom uvećanju prihodovne strane su planovi Općine vezani uz apliciranje na razne međunarodne projekte koji zahtijevaju ovakvu projekciju proračunskih pozicija.

Kroz te projekte predviđaju se priljevi dodatnih sredstava u proračun namijenjenih investicijama kako domaćih tako i stranih fondova i donatora. Sredstva za ovu namjenu moraju biti jasno predviđena na proračunskim pozicijama kako bi mogli ostvariti zacrtanu razvojnu politiku Općine.

Proračun za tekuću 2018. godinu također je predviđao pozicije za dodatna vanjska sredstva u razvojnoj strategiji općinskih aktivnosti te je prema riječima načelnika Bage, kod nekih bio prihvaćen s određenom rezervom, ali evo gotovo je u potpunosti ispunjen i to zbog velikog angažmana u pripremi, pisanju i realizaciji raznih projekata, a provedba nekih od njih nastavlja se i u idućoj godini.

Pošto je evidentan rast gospodarstva na lokolnoj razini i Općina svojim strategijama prati ovaj pozitivan trend. Planira daljnja ulaganja u kapacitete poslovnih zona i u izgradnju adekvatnog GP Osoje. Sve to govori u prilog da je proračun za 2019. godinu planiran s izrazito razvojnom komponentom.

Upravo to poticaj je i za proračun za 2019. godinu u kojoj će općinska administracija nastojati još snažnijim angažmanom ispuniti sve zacrtane strateške projekte i opravdati pozicije predviđene ovim proračunom.

Na dnevnom redu sjednice bio je i Program kapitalnih investicija koji obuhvaća projekte iz vodovodne, kanalizacijske, putne i obrazovne infrastrukture. Općina Posušje će nastojati u skladu s financijskim mogućnostima i ostalim vanjskim izvorima financiranja realizirati projektne prijedloge navedene u Programu.

Općinsko vijeće je na današnjoj sjednici jednoglasno usvojilo četiri regulacijska plana, a kroz 2018. godinu usvojeno je više od dvadeset regulacijskih planova. Ovo je potvrda rada i aktivnosti nadležne općinske službe, koja nastoji riješiti imovinsko-pravne odnose i planski uređivati sve javne gradske i druge površine.

Na samom kraju sjednice predsjednik Općinskog vijeća Ivan Lončar i Načelnik općine Posušje Branko Bago zahvalili su se svim vijećnicima na suradnji u prethodnoj godini, također sve su pozvali na daljnje zajedništvo za opću dobrobit Posušja i svih njegovih žitelja.

Svim vijećnicima i ostalim prisutnima, kao i svekolikom katoličkom puku zaželjen je sretan Božić i novogodišnji blagdani, stoji u priopćenju Općinskog vijeća Posušje.