Postupak registracije i odabira obiteljskog liječnika

- Registracija se provodi popunjavanjem izjave.
- Izjave moraju biti dostupne u svim domovima zdravlja i područnim uredima.
- Osigurana osoba se opredjeljuje za liječnika u pravilu u domu zdravlja/ ambulanti kojoj, prema mjestu stanovanja zemljopisno pripada.
- Registracija se, u pravilu, vrši za cijelu obitelj, ali je moguća i za pojedinačne članove

- Prema registraciji provedenoj u 2007. godini, ukoliko izabrani liječnik nije popunio kvotu do 2.000 osiguranih osoba, Zavod će opredijeliti osiguranu osobu kod ranije izabranog liječnika. - Ukoliko je popunjen broj kod toga liječnika, Zavod opredjeljuje kod sljedeće najbliže ambulante.

- Za osigurane osobe koje uopće nisu izabrale liječnika, Zavod u suradnji s domom zdravlja opredjeljuje takve osobe kod liječnika koji nisu popunili kvotu prema mjestu stanovanja osigurane osobe.
Po završenoj registraciji , u roku od 30 dna dom zdravlja će osigurati prijenos zdravstvenih kartona osiguranih osoba kod liječnika kod kojih su registrirani.
Djeca do 7 godina registriraju se kod pedijatra u službi za zaštitu predškolske djece.

Koje su nadležnosti izabranog doktora opće/ obiteljske medicine?

Izabrani doktor opće/ obiteljske medicine:
- utvrđuje kada je bolovanje osiguranika nastupilo i prestalo;
- određuje izolaciju osigurane osobe ako postoji sumnja da se radi o zaraznoj bolesti;
- određuje potrebu prijevoza, a samo iznimno daje prijedlog liječničkom povjerenstvu područnog ureda Zavoda za skuplje javno prijevozno sredstvo za osiguranu osobu s obzirom na njezino zdravstveno stanje i udaljenost odredišta (spavaća kola u vlaku, zrakoplov);
- ocjenjuje stupanj trudnoće osiguranice radi određivanja rodiljnog dopusta i porođaja na osnovi nalaza i mišljenja specijalista ginekologa;
- utvrđuje potrebu izostanka osiguranika s posla radi njege bolesnog člana obitelji;
- daje mišljenje je li bolovanje osiguranika svjesno prouzročeno, odnosno je li ozdravljenje namjerno sprječavano;
- utvrđuje potrebu pratnje bolesnika za vrijeme putovanja, te daje mišljenje o potrebi boravka pratioca za vrijeme liječenja u drugom mjestu na području F BiH;
- daje prijedlog nadležnom liječničkom povjerenstvu Zavoda u svezi sa stjecanjem prava na rad u skraćenom radnom vremenu radi njege djeteta kojem je potrebna pojačana skrb i njega;
- odobrava promjenu mjesta boravka za vrijeme bolovanja osiguranika, ako bi promjena mjesta boravka povoljno utjecala na brže ozdravljenje i osposobljavanje osiguranika za rad;
- upućuje osiguranu osobu osnovom njezinog prigovora (s potrebnom dokumentacijom) liječničkom povjerenstvu Zavoda radi davanja ocjene, nalaza i mišljenja;
- upućuje osiguranika liječničkom povjerenstvu Zavoda radi utvrđivanja prava na bolovanje i duljine trajanja bolovanja nakon proteka roka trajanja bolovanja iz propisa koji donosi ministar nadležan za zdravstvo;
- odlučuje o potrebi upućivanja osiguranika na ocjenu invalidnosti, upućuje ga na potrebnu dijagnostičku obradu, te s kompletiranom medicinskom dokumentacijom upućuje osiguranika na ocjenu invalidnosti nadležnom tijelu mirovinskog osiguranja;
- obavlja i druge poslove u svezi s ostvarivanjem prava na zdravstvenu zaštitu, odnosno prava iz osnovnog zdravstvenog osiguranja u skladu sa sklopljenim ugovorom sa Zavodom.

ZZO HNŽ