FOTO  Održana XVI. redovita sjednica Županijskog odbora Mladeži HDZBiH Hercegovačko-neretvanske županije

Na sjednici su nazočili i predsjednik Mladeži HDZBiH Bojan Domić i glavni tajnik Mladeži HDZBiH Damir Džeba.

Predsjednik Domić informirao je članove o zaključcima sa Središnjeg odbora Mladeži HDZBiH održanom početkom mjeseca svibnja u Kiseljaku, o Političkoj platformi Mladeži HDZBiH kao i o Planu aktivnosti do listopadskih izbora.

Županijski odbor Mladeži HDZBiH HNŽ na ovoj sjednici usvojio je Plan aktivnosti koji će biti realiziran po odborima unutar cijele županije, te dao punu potporu radu kako gradskog tako i općinskih odbora Mladeži HDZBiH u HNŽ-u.

ŽO Mladeži HDZBiH HNŽ poziva sve maturante s područja HNŽ da ukoliko do sada nisu ostvarili pravo na CIPS-ovu osobnu iskaznicu što prije istu zatraže kako bi za listopadske izbore imali pravo glasa.