Nova saznanja o Troji u Gabeli

Nova saznanja o Troji u Gabeli
Isto tako, Salinas će biti nazočan na otvaranju multimedijalnog centra i obnovljene nekropole stećaka Radimlja u Stocu.

Predstavljanje knjige

Kako smo doznali od Dragana Bradvice, voditelja područnog ureda Turističke zajednice Hercegovačko-neretvanske županije za Čapljinu i Stolac, knjiga "Homerski šapati" sadrži Salinasova proširena saznanja o tome da je drevna trojanska država locirana na prostoru od ušća rijeke Krke do Bokokotorskog zaljeva s pripadajućim otocima. Osim predstavljanja knjige u Čapljini i Sarajevu koje će biti upriličeno u petak sedmog svibnja, Salinas će posjetiti i Međugorje, prirodni park Hutovo blato i mnoga druga mjesta. Kako je već i kazano za idući ponedjeljak, 10. svibnja u Stocu je najavljeno otvorenje multimedijalnog centra i obnovljene nekropole stećaka Radimlja kod Stoca, na kojem će Salinas također biti nazočan.

Troja u Hercegovini

Podsjetimo, meksički povjesničar Roberto Price Salinas zagovara teoriju da je drevna Troja smještena u širem prostoru hercegovačke Gabele, a ne u Maloj Aziji, kakvo je mišljenje većine svjetskih povjesničara i arheologa. Prvi put svoju tezu objavljuje u knjizi "Homerova slijepa publika" 1985. u Beogradu, potom 1992. objavljuje knjigu "Homerov geografski Atlas". Salinas je prvi put u Gabelu došao 1967., a 1985. je predstavio svoju knjigu "Homerova slijepa publika", Troja je temelj dviju najrazvijenijih civilizacija starog vijeka - Grčke, a kasnije i Rima. Naime, Trojanac Eneja je utemeljio grad Rim. Nakon što je lutao brodom po Sredozemlju došao je na obale rijeke Tiber na Apeninskom poluotoku i osnovao grad Rim. Stoga je Troja kolijevka dviju najvećih civilizacija starog vijeka.

Otvorenje multimedijalnog centra

Osim predstavljanja knjige u Čapljini i Sarajevu, koje će biti upriličeno u petak, 7. svibnja Salinas će posjetiti i Međugorje, prirodni park Hutovo blato i mnoga druga mjesta. Kako je planirano za idući ponedjeljak, 10. svibnja, u Stocu je najavljeno otvorenje multimedijalnog centra i obnovljene nekropole stećaka Radimlja kod Stoca, na kojem će Salinas također biti nazočan.

Z. Volarević [ Dnevni list ]