FABUS diploma u nadzornom odboru javnog poduzeća!

Naime, na sjednici Općinskog vijeća Neum održanoj 15.11. 2010. godine doneseno je Rješenje o imenovanju člana nadzornog odbora društva Mareco d.o.o. Neum, kojim je izabran diplomirani FABUS-ovac.

Ovakva odluka je tim više začuđujuća, jer je u natječaju za članove navedenog odbora, kao jedan od kriterija naveden uvjet od minimalno tri godine rada u struci. Iako FABUS-ovac, nema niti jednog dana staža sa stečenom diplomom, izabran je ispred diplomiranog ekonomiste sa 16 godina rada u struci!

Uvjeravanja da su FABUS-ove diplome bezvrijedne i da će se ovim činom nanijeti šteta i sramota, opet su bila uzaludna. Uzalud je bilo i podsjetiti vijećnike HDZ BiH na izrazito negativno mišljenje o FABUSU, izrečeno od strane dr. Dragana Čovića, predsjednika HDZ BiH na predizbornoj tribini u Neumu. Neumski vijećnici iz HDZ BiH, očito nisu uvažili mišljenje stranačkog predsjednika i ujedno sveučilišnog profesora. I ne samo da ga nisu uvažili, već su se na zadnjoj sjednici općinskog vijeća, od njih čule tvrdnje: "Dragan puno priča i svašta potpisuje!", "Mi još nismo vidjeli niti jedan papir koji dokazuje da FABUS ne vrijedi!".

Na ovaj način, parlamentarna većina Općinskog vijeća Neum, na čelu s predsjednikom vijeća, poslala je još jednu ružnu poruku sveučilišnoj zajednici, studentima, ali i neumskoj javnosti - da ih uopće ne zanima stručnost, već isključivo stranačka podobnost.

Klub nezavisnih vijećnika Neum