FABUS diploma u nadzornom odboru javnog poduzeća!

Naime, na sjednici Općinskog vijeća Neum održanoj 15.11. 2010. godine doneseno je Rješenje o imenovanju člana nadzornog odbora društva…