Završeno razminiranje na lokalitetu Bunice

Grad Mostar se obratio Regiji Puglia i njenom Tajništvu za Mediteran (Italija) s namjerom apliciranja za fondove namijenjene projektima razminiranja, što je Regija Puglia prihvatila, te se krenulo sa provedbom projektnih aktivnosti. NVO INTERSOS je ovog mjeseca okončala radove na razminiranju lokaliteta „Vrelo Bunice 4“ (ID broj BHMAC 12824), površine 25.528,00 m2, te je izvršena primopredaja navedenog zadatka između izvođača radova NVO Intersos-a i organa vlasti – krajnjeg korisnika Civilne zaštite Grada Mostara. Projekt je financiran od strane talijanske regije Puglia i Tehničkog ureda Veleposlanstva Italije (Cooperazione Italiana per lo svilupo), a realizirana je u koordinaciji sa Centrom za uklanjanje mina BiH, odnosno Regionalnog ureda Mostar i Ureda Civilne zaštite Grada Mostara.    

Ured za odnose s javnošću