U ponedjeljak ugovor o izgradnji objekta Osnovne škole Zalik- l faza

Ugovor će u ime Grada Mostara potpisati gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić, a u ime izvođača radova „ Izgradnja Tojaga" d.o.o. Mostar Esad Tojaga, direktor