Trimuša ponovno postaje okupljalište sportaša

Joging
Joging

Skori dovršetak obnove ovog poznatog okupljališta sportaša nedavno je javno najavio i gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić, a iz Službe za građenje infrastrukturnih objekata Odjela za urbanizam i građenje u Gradskoj upravi, jučer nam je potvrđeno da su svi preostali radovi realno ostvarivi do najavljenog roka.

Preostali radovi

Palma Palameta iz navedene službe navodi kako su na području Trimuše već postavljeni rasvjetni stupovi koji u idućem razdoblju moraju još biti priključeni na gradsku električnu mrežu. Također, potrebno je postaviti sprave za rekreaciju na otvorenom području koje bi sportaši ne samo s područja Mostara, nego i cijele Hercegovine, koristili prilikom svojih vježbi i sportskih priprema. Pored toga, od završetka obnove mostarsku trim stazu dijeli samo postavljanje klupa i košara za smeće i otpad.

Začuđujući podatak je taj da projekt obnove ne uključuje nikakve veće poslove kojima bi se u bolje stanje dovela sama staza za trčanje i pješačenje.

“U projektu obnove nije bila predviđena neka znatna sanacija same staze za trčanje i pješačenje. Jedino je bila predviđena sanacija nagibnih područja staze kako ne bi došlo do klizanja zemlje na istim, a ona je već i obavljena”, kazala je Palameta.

Financiranje projekta

Inače, projekt obnove ovog poznatog mostarskog okupljališta sportaša i ljudi željnih zdrave rekreacije financira Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, a prema riječima Palamete, Grad Mostar bi se također uključio u financiranje u slučaju da troškovi pređu predviđenu svotu.

Podsjetimo kako je obnova Trimuše krenula još 2008., a zbog brojnih problema do dana današnjeg nije završena. Najveći problem zasigurno je predstavljala financijska blokada Mostara, koja je protekle godine opstruirala brojne projekte u ovom gradu. Iako ni ova godina još uvijek nije izišla iz opasnih voda kada je u pitanju financijska situacija, projekt obnove Trimuše napokon bi trebao biti dovršen, i to vrlo brzo.

Piše: Marin Vučina