Švicarski pripadnici Sfora, koji su preuzeli mjerodavnost u Mostaru, posjetili Aluminij

Izaslanstvo švicarske sastavnice snaga Sfora u BiH, smještene u Mostaru, predvođeno poručnikom Ursom Kipferom, boravilo je u radnomu posjetu Aluminiju. Kako su i sami kazali, s obzirom na to da su preuzeli mjerodavnost spomenutih međunarodnih snaga nad Mostarom, cilj im je i želja upoznati se sa zajednicom i bitnim političkim, gospodarskim i inim subjektima te je Aluminij, kao i njihovim prethodnicima, logičan izbor za jedan od prvih susreta, s obzirom na to da je pokretačem ukupnoga razvitka i najvećim izvoznikom u državi.

U Upravnoj zgradi Tvornice ugostili su ih izvršni direktori Željko Boras i Mladen Galić, a švicarske je pripadnike međunarodnih snaga u BiH zanimalo ukupno političko-gospodarsko stanje hercegovačkoga podneblja i cijele države, poslovanje Aluminija u prošlosti i danas, potom privatizacijski proces, kao i glavne poteškoće s kojima se mostarska tvornica suočava. Tako je, u prvomu redu, bilo govora o neprihvatljivo visokim cijenama električne energije, previsokim carinama i drugim davanjima na sirovine, izostanku državne potpore na svim područjima, uključujući i izvoz, nepoštivanje odluka federalne skupštine od strane samih federalnih vlasti, te o konkretnim mjerama koje Aluminij traži od vladajućih struktura u entitetskim i u državnim tijelima.

Goste je posebno oduševila provedba procesa humanizacije rada u Aluminiju te sekundarna proizvodnja na području poljoprivrede i vinarstva, kao i ulaganje u zaštitu okoliša i odgovornu skrb za djelatnike, a na poseban način činjenica da o Aluminiju, izravno ili neizravno, danas ovisi otprilike 40 tisuća ljudi na razini cjelokupne BiH.

aluminij.ba