Studentski Zbor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i ove godine organizira Dane prava

Program Dana prava:

Utorak 22.04.2014.
Otvorenje u 12:00 sati - Obraćanje dekanice Pravnog fakulteta Vesne Kazazić, te predsjednice Pravnog Studentskog zbora Janje Marušić. Nakon toga ''Simulirano suđenje'' u izvedbi Elsa-e Mostar. Dvorana III .godine.

Srijeda 23.04.2014.
U 12:00 sati predavanje Zlatka Kneževića, Sudaca Ustavnog Suda BiH, na temu: Ustavni sud BiH - Pozicija, nadležnosti , izvršenje.

Četvrtak 24.04.2014.
U 13:00 sati na Vojničkom igralištu u Mostaru turnir u basketu.
Radionice s asistenticama fakulteta: Praktična primjena pravne norme na konkretan slučaj. A teme su: Ponuda i prihvat ponude, građanska tužba za naknadu štete, priopćeno je iz Zbora Pravnog fakulteta Sveučilišta Mostar.