#Dani prava

Mostar: Danas počinju Dani prava

Mostar: Danas počinju Dani prava

razvijanju njihovih oratorskih i elokventnih sposobnosti, njihovom viđenju i pretvaranju teorije u praksu, ali i ostalim studentima. Projekt će…