Snalažljivi Mostarac od problema napravio turističku atrakciju

...Edo Ramadanović. Trafostanicu je pretvorio u zanimljiv detalj koji plijeni pažnju turista.

Naime, Ramadanović je od trafostanice napravio neku vrstu umjetničkog djela. Trafostanicu je oslikao, tako da ona sada umjesto da bude neugledan i ružan detalj ispred motela, predstavlja zanimljivost koja privlači fotoaparate turista.

AA