Priopćenje Sindikata dječjih vrtića Mostar

... sredstva na ime razlike toplog obroka i regresa, a potom i nastavili dijeliti topli obrok po 16 KM, i da se pri tom ne pridržavaju zakonskih normi , Zakona o predškolskom odgoju. 

Isto tako naglašavaju kako će cijela gradska administracija imati dan godišnjeg odmora 30. travnja, kako bi spojili 1. i 2. svibnja."Ništa nemamo" , stoji u priopćenju "protiv toga da svoje vrijeme raspoređuju kako žele , ali i te kako imamo protiv toga da se i našim novcem upravlja kako oni žele" Uzmemo li u obzir činjenicu da se predškolstvo ni inače ne tretira u skladu sa zakonskim propisima , da su slabe naznake za skoro donošenje ovogodišnjeg proračuna u kome je za prijedlog dotacije stavljen iznos o kome nismo imali mogućnosti ni progovoriti, nezadovoljstvo i ogorčenost među uposlenima sve više uzima maha.Naša logika je jako jednostavnja i poštena: ako novca  nema, onda ga za sve ne bi trebalo biti podjednako.

U isto vrijeme pružamo potporu našim kolegama iz školstva i ne slažemo se sa donesenim odlukama da im se plaća u ovako teškim vremenima smanji." stoji u priopćenju Unije neovisnih sindikata, Sindikata Dječjih vrtića.

 Fena