FOTO  Priče kroz Mostar i Hercegovinu: Nekropola Kruševo

Priče kroz Mostar i Hercegovinu: Nekropola Kruševo

Stećci su urađeni od fino obrađenog krečnjaka. Ukrašeno je ukupno 30 nadgrobnika. Na velikom broju stećaka izvedene su bordure i frizovi od povijene loze sa trolistom, ljiljanima, rozetama, mačem, štitom sa mačem, vodenicom, kamenicom, scenama lova i plesa, te figurom sa štitom i kopljem (mačem) i natpisima koji pominju Ivana Maršića i kneza Radišu Zloušića, kao i pisara ili klesara Vukovića.

Grafika slova, figura štita u obliku trokuta, upotrebe naziva kneza, kao i porodice Zloševića (Zloušića) datira ove stećke u period XIV. ili XV. stoljeća. Zabilježena imena ličnosti srednjovjekovne vlastele ovog kraja i pisara ili klesara od izuzetnog su značaja kao povijesni izvor, dok je bogati klesani ukras svjedočanstvo kako o ekonomskoj moći, tako i o estetskim opredjeljenjima onih za koje su nadgrobnici klesani.

Uz navedenu nekropolu nalazi se crkva Sv. Ilije Proroka koja je sagrađena po uzoru na crkvu Sv. Ilije u Stocu (1900-1902). Crkva je građena u više navrata u vremenu od 1934. do 1991. godine. Njena se važnost prvenstveno ogleda u činjenici da leži na lokalitetu nekadašnje kapele (razorene 1934. godine) i da utječe na ambijent nekropole. Ona se nalazi na lokalitetu velike arheološke i kontekstualne važnosti.

(Danas nacionalni spomenik kulture)

Dragan Koso