Ovako će se ubuduće osvjetljavati javni objekti u Mostaru

Ovako će se ubuduće osvjetljavati javni objekti u Mostaru
Hercegovina.info

Gradonačelnik Grada Mostara Mario Kordić donio je odluku o načinu obasjavanja objekata u vlasništvu Grada Mostara. Ovom Odlukom utvrđuje se način obasjavanja objekata koji su u vlasništvu Grada Mostara, u komercijalne svrhe, a u cilju obilježavanja određenih datuma i događaja od značaja za Grad Mostar, državu Bosnu i Hercegovinu, te značajnih svjetskih događaja.

"Temeljem Odluke zahtjevi zainteresiranih pravnih osoba, domaćih i međunarodnih institucija, predstavništava pojedinih država i drugih osoba, za obasjavanje  objekata koji su Odlukom  Komisije za nacionalne spomenike od 8.7. 2004. godine proglašeni nacionalnim spomenikom BiH, podnose se Agenciji “Stari grad” Mostar. 

Zaprimljeni zahtjevi se potom prosljeđuju Gradonačelniku Mostara na davanje prethodne pismene suglasnosti. Nakon dobivanja pismene suglasnosti, postupak obasjavanja objekata zainteresirane osobe izravno ugovaraju s isporučiteljom usluga, na vlastiti trošak, putem Agencije “Stari grad” Mostar. 

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Za ostale objekte u vlasništvu Grada Mostara, koji nisu u kategoriji nacionalnih spomenika, Gradonačelnik izdaje prethodnu pismenu suglasnost, na zahtjev odgovorne osobe institucije ili ustanove na kojoj će se vršiti obasjavanje objekta.
Postupak obasjavanja za te objekte zainteresirane osobe izravno ugovaraju s isporučiteljom usluga na vlastiti trošak", stoji između ostalog u priopćenju Grada Mostara.