Otvorena ambulanta u naselju Bačevići

U opremanje ove ambulante uloženo je oko 15 000 maraka, a njenim otvaranjem oko 1 000 stanovnika dobit će kvalitetnu zdravstvenu uslugu u samom naselju.

Direktor Doma zdravlja Mostar Davor Pehar kazao je u izjavi za Fenu kako je ambulanta smještena u Društvenom domu u Bačevićima te da se radi o 17. dislociranoj ambulanti obiteljske medicine.

"Primarna zdravstvena zaštita je temelj reforme zdravstvenog sistema u BiH, jer upravo uspostava timova obiteljske medicine i njihovo djelovanje, ne samo na liječenje nego i na provođenje programa prevencije i promocije zdravlja, se pokazalo kao najuspješnije u borbi protiv najvećih bolesti koje danas opterećuju
naš zdravstveni sistem", kazao je Pehar.

Dodao je kako u naselju Bačevići žive dvije velike populacije ljudi koji su posebno izloženi rizicima od pojave kardiovaskularnih, malignih i drugih oboljenja, populacija prognanika i populacija povratnika te da je i to bio jedan od odlučujućih momenata u realizaciji ideje o otvaranju ove ambulante.

(Fena)