FOTO  Održano predstavljanje knjige prof. dr. Elbise Ustamujić – Eseji, ogledi, studije

Održano predstavljanje knjige prof. dr. Elbise Ustamujić – Eseji, ogledi, studije
Elbisa Ustamujić je profesor emeritus na fakultetu Humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić".

O knjizi su govorili - Sanjin Kodrić sa Filozofskog fakulteta u Sarajevu i Dijana Hadžizukić i Irma Marić sa fakulteta Humanističkih nauka u Mostaru .