Održana skupština JP 'Mostar parking' d.o.o. Mostar

Na Skupštini su donesene određene odluke putom opunomoćenika Grada Mostara, a sve u skladu s člankom 345. Zakona o gospodarskim društvima F BiH.

Skupština je donijela slijedeće Odluke :

- Odluku o gubitku povjerenja za predsjednika i četiri člana Nadzornog odbora JP "Mostar Parking" d.o.o. Mostar jer su prošle dvije godine od njihovog imenovanja, a da nisu donijeli odgovarajuće akte koji su potrebni za operativno funkcioniranje poduzeća, kao niti druge akte koji govore o načinu rješavanja rada nadzornog odbora kao i rada uprave poduzeća. Također, članovi nadzornog odbora nikada nisu podnijeli izvješće o svom radu niti ukazali na neke probleme u radu poduzeća Mostar parking.

- Odluku o poništenju Odluka: Odluke o razrješenju uprave JP "Mostar Parking" d.o.o. Mostar I Odluku o poništenju Odluku NO o izmjeni i dopuni odluke o razrješenju uprave JP "Mostar-Parking" d.o.o. Mostar, kojom je na nezakonit i pravno neutemeljen način Esad Memić imenovan na mjesto direktora JP Mostar Parking d.o.o. Mostar, a sve na temelju Zakona o javnim poduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj: 4/05, 81/08, 22/09), Statuta JP "Mostar Parking" i zbog ne poštovanja zakonom propisanih odredbi i procedura.

- Odluku o imenovanju privremenih članova Nadzornog odbora JP "Mostar Parking" d.o.o. Mostar koji se imenuju "do završetka procedure izbora stalnih članova Nadzornog odbora."

Skupština je dala potporu Upravi JP Mostar Parking da pokrene rad, a oni koji propuštanjem nanose štetu Gradu Mostaru bit će pozvani na odgovornost, stoji u priopćenju iz Ureda za odnose s javnošću Gradske uprave Mostara.