Mostarski studenti traže pomoć političara za organizaciju sportskih aktivnosti

Jedni od tradicionalnih projekata su i Sveučilišna malonogometna liga i Sveučilišni košarkaški turnir, koji će se ovih dana održati u sklopu Dana Studentskog zbora. Ove godine, turnir se otvara 17. svibnja, na igralištu u kampusu (ispred Građevinskog fakulteta ). U  malonogometnoj ligi sudjelovat će 11 ekipa, odnosno ekipe 10 fakulteta i ekipa Studentskog centra Mostar.

Prijave za košarkaški turnir su slobodne, što znači da mogu nastupiti studenti neovisno od fakulteta  na kojemu studiraju na Sveučilištu u Mostaru.

Kako poručuju iz Studentskog zbora, turnir se zatvara velikim studentskim koncertom u kampusu Sveučilišta.
 
Za organizaciju Sveučilišne malonogometne lige i Sveučilišnog košarkaškog turnira u košarci, Studentski zbor Sveučilišta u Mostaru treba uložiti oko 10.000KM što neće moći pokriti iz vlastitoga proračuna, kojeg financiraju studenti, Sveučilište, pa i donatori, a ovoga ga bi puta ovi posljednji dobrodošli.

Stoga je i predsjedništvo Studentskog zbora, ovih dana uputio zamolbe svim strankama za financijsku potporu, koje su se na posljednjoj javnoj tribini HSPF-a javno očitovale u želji da potpomažu rad Studentskog zbora. Kolike su te njihove želje bile istinite, pokazati će njihov stav o spremnosti za potporu i praćenje koji bi ovoga puta trebao biti važan faktor u samoj akciji mostarskih studenata, na čelu sa Studentskim zborom. Političari iskažite svoju dobrohotnost i spremnost.


ABCportal.info (Ivan KRALJEVIĆ)