Mostar: Sastanak s ciljem sagledavanja daljnje dinamike na izvođenja radova na izgradnji kolektora

Mostar: Sastanak  s ciljem sagledavanja daljnje dinamike na izvođenja radova na izgradnji kolektora
...na kojem su bili nazočni Radmila Komadina, glavna savjetnica Grada Mostara, Marina Deronjić, načelnica Odjela za urbanizam i građenje, Omer Pajić, načelnik Odjela za gospodarstvo, komunalne i inspekcije poslove, koordinatori za praćenje i izvođenje radova iz Odjela za urbanizam i građenje na izgradnji kolektora te predstavnici građevinskih poduzeća HP Investing, Izgradnja Tojaga i Amite i predstavnici MUP-a HNŽ-e PU Mostar i pojedinih gradskih javnih poduzeća.

Sastanak je organiziran s ciljem sagledavanja daljnje dinamike na izvođenja radova na izgradnji lijevo obalnog i desno obalnog kolektora.

Na sastanku je zaključeno da će se nastaviti s koordiniranim aktivnostima svih segmenata uključenih u ovaj važan projekt, kako bi se što kvalitetnije planiralo daljnje izvođenja radova i ispunili svi zadani rokovi, ali i izbjegle prometne gužve na gradskim prometnicama.

Jer u iduća dva mjeseca na području cijelog grada znatno će se pojačati intenzitet i obim radova na izgradnji kolektora, a što znači da će se radovi izvoditi i u noćnim satima i u dane vikenda.

Idući sastanak na ovu temu zakazan je za ponedjeljak 28. rujna 2015. godine, a uz ostale na njega će biti pozvani i predstavnici domova zdravlja, Vatrogasne službe, MO busa.