FOTO  MOSTAR PRVI U JI EUROPI Skupština građana kao veza između vlasti i potreba stanovništva

MOSTAR PRVI U JI EUROPI Skupština građana kao veza između vlasti i potreba stanovništva
Hercegovina.info

Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe, zajedno sa Gradom Mostarom, organizirao je Skupštinu građana, a koja će trajati do 31. srpnja, u sklopu prvog deliberativnog procesa ove vrste u Bosni i Hercegovini kao i na prostoru jugoistočne Europe.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Mostara Salem Marić i glavna savjetnica Radmila Komadina zajedno su sa šeficom Ureda Vijeća Europe Bojanom Urumovom u hotelu 'Mepas' otvorili su prvu Skupštinu građana Mostara u sklopu projekta 'Razvoj demokratskog učešća u Gradu Mostaru', projekta deliberativne demokracije koji provodi Kongres lokalnih i regionalnih vlasti i Ured Vijeća Europe u suradnji sa gradskim vlastima.

Tijekom četiri uzastupna vikenda, Skupština građana će sakupiti reprezentativnu grupu od 48 nasumično odabranih građana koji će vijećati i izraditi preporuke o čistoći grada i održavanju javnog prostora u Mostaru. Ovu temu su predložili i odabrali građanke i građani Mostara nakon konsultacija sa civilnim društvom i gradskim vlastima.

Skupština se organizira po posebno razvijenoj metodologiji koja osigurava transparentan i inkluzivan proces i omogućava građanima da o toj temi uče od relevantnih stručnjaka i iz iskustava drugih gradova, te da čuju stavove lokalnih aktera i političkih predstavnika.

Skupština pruža priliku da se građani više angažiraju u razvoju politike i donošenju odluka na lokalnom nivou, a lokalnim vlastima u Mostaru da se istinski osvrnu na preporuke građana o pitanjima od interesa, uvodeći pristup deliberativne demokratije. 

Ovaj oblik učešća građana koristi se u mnogim zajednicama na lokalnom, regionalnom ili državnom nivou gdje vlasti žele poboljšati kvalitet lokalne uprave uz doprinos reprezentativnih grupa građana i civilnog društva. Uoči ove skupštine, u petak je potpisan memorandum o suradnji između Vijeća Europe i Grada Mostara.

Skupština građana je organizirana u okviru projekta 'Razvoj demokratskog učešća u Gradu Mostaru' koji implementira Kongres lokalnih i regionalnih vlasti u sklopu Akcionog plana Vijeća Europe za Bosnu i Hercegovinu 2018-2021. Cilj projekta je stvoriti mogućnosti za građane da se uključe u deliberativni proces i povećati njihov doprinos u donošenju odluka na lokalnom nivou. Zauzvrat će ovaj proces poticati dijalog na lokalnom nivou i doprinijeti revitalizaciji demokratskih procesa u Gradu Mostaru.