MOSTAR PRVI U JI EUROPI Skupština građana kao veza između vlasti i potreba stanovništva

Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe, zajedno sa Gradom Mostarom, organizirao je Skupštinu građana, a koja će trajati do…