Mostar: Pješaci nemaju gdje baciti smeće

Mostar: Pješaci nemaju gdje baciti smeće

Prema planu za pripremu ugovora o zajedničkoj komunalnoj potrošnji grada Mostara s JP Komunalno, predviđeno je 8 tisuća KM za nabavu košara za smeće. Ugovor još nije potpisan i još uvijek nije poznato kada će se to dogoditi. "Komunalnim poduzećima kasne redovite uplate pa zbog toga kasne i njihovi radovi. Urbana oprema ne spada u kategoriju poslova koje JP Komunalno mora obavljati. U to spada čišćenje grada i održavanje zelenila", kazala je Marica Raspudić, stručna savjetnica za mobilijar i dekor Grada Mostara.

Tijekom rekonstrukcije pojedinih gradskih kolnika se košare za smeće uklone. Sa završetkom radova se iste ponovno ne postave, tako da šetnjom novim gradskim pločnicima pješaci nemaju gdje odložiti otpatke. Primjer za to je Avenija na kojoj cijelom njezinom dužinom ne postoji niti jedna košara za smeće. Raspudić za to okrivljuje voditelje odjela Gradske uprave u čijoj je ingerenciji rekonstrukcija javnih prostora.

"Zašto se u okviru proračuna rekonstrukcije javnih prostora u gradu ne planira i zamjena mobilijara, koji se tijekom rekonstrukcije ukloni. Ako je mobilijar isključivo u nadležnosti Službe za komunalne poslove, zašto se dio sredstava koji se troši preko Službe za niskogradnju u Odjelu za urbanizam ne stavi na raspolaganje Službi za komunalne poslove,

Osobno bih znala napraviti puno više i bolje da imam više ovlasti ili osigurana sredstva i uredno plaćanje prema potencijalnim dobavljačima ili izvođačima", kazala je Raspudić.

Ona se osvrnula na uništavanje košara za smeće koje su gradske službe ranije postavljale na gradske ulice. "U nekoliko navrata su u Starom gradu, parku Zrinjevac, Rondou i na gradskim šetalištima nove košare oštećivane i uništavane. Zbog toga smo odlučili ubuduće umjesto skupljih i kvalitetnijih košara za smeće postavljati jeftinije. Njihova pojedinačna cijena iznosi oko 150 KM. Izrađene su u radionicama naših komunalnih poduzeća, a primijetili smo da upravo one najdulje odolijevaju vandalizmu", kazala je Raspudić.

Dnevni list