Mostar dočekao: Stiže plaća!

Nakon sastanka održanog na inicijativu predsjednika Vlade Hercegovačko-neretvanske županije Srećka Borasa o temi problematike Srednje škole Stolac, na kojemu je postignut dogovor da Vlada održi sjednicu te, u skladu s ovlastima, poduzme potrebne korake, u suradnji s lokalnom zajednicom, za izlazak iz trenutačne pozicije. S tim u vezi Vlada je održala 20. izvanrednu sjednicu.

Na toj je sjednici donesena Odluka o davanju ovlasti Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i sporta HNŽ da oformi komisiju.

Odlukom je definirano da će komisija imati tri člana, te će privremeno do usuglašavanja Statuta sa Zakonom o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju i imenovanja Školskog odbora, imati ovlasti Školskog odbora. Komisija će razmotriti primjedbe Ministarstva na prijedlog Statuta, te obaviti usklađivanje Statuta s primjedbama Ministarstva i sa Zakonom o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju.

Također, obavit će analizu postojeće organizacijske sheme, te ju u slučaju potrebe korigirati i zatražiti suglasnost Ministarstva, kao i analizu radno-pravnog statusa uposlenika.

Komisija će provesti postupak upošljavanja, odnosno, popune slobodnih radnih mjesta, sukladno Zakonu, te osigurati uvjete koji će omogućiti ovjeru diploma učenicima i obaviti druge zaostale poslove.

Obveza komisije je da do 30. lipnja 2010. godine uskladi Statut škole sa Zakonom i drugim propisima, a u protivnom će Ministarstvo poduzeti mjere propisane zakonom. Također, ovom odlukom definirano je da će ministar prosvjete, znanosti, kulture i sporta imenovati vršitelja dužnosti ravnatelja i vršitelja dužnosti zamjenika ravnatelja Srednje škole Stolac, uz prethodno pribavljeno mišljenje osnivača.

Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta osigurat će uvjete za isplatu zaostalih plaća i drugih troškova svim uposlenicima za mjesec rujan i listopad, kao i isplatu plaća za iduće razdoblje, odnosno do kraja nastavne 2009./2010. godine, uz mogućnost naknadne korekcije obavljenih isplata i poduzeti druge mjere u slučaju utvrđenih nepravilnosti u Srednjoj školi Stolac od strane Povjerenstva ili Ministarstva, stoji u priopćenju iz Vlade HNŽ-a.

slobodna dalmacija

MARIJAN SIVRIć