Marić: Želi se zataškati kriminal u Mo Parkingu

Naime, Gradsko vijeće Mostar je raspravljalo o početku rada JP MO Parking i kao materijale je dobilo cijene parkirališnih mjesta i određivanje prostora za parkirališna mjesta u gradu Mostaru, no o tome se nikada nije raspravljalo na Gradskom vijeću, a jedino je Gradsko vijeće mjerodavno donijeti odluku o cijeni parkiranja u gradu, a ne Skupština JP MO Parking kako je to urađeno, piše Dnevni list.

Prikrivanje kriminalnih radnji

Prema riječima Salema Marića, predsjednika Kluba Bošnjaka u Gradskom vijeću, kada je spomenuto tijelo prestalo s radom, gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić je protuzakonito, a na osnovi stare odluke o davanju ovlasti sazvao Skupštinu JP Mo Parking, imenovao Ivanu Marić, šeficu Službe za gospodarstvo, za punomoćnika, a ta skupština je nelegalno donijela odluke o visini cijena naplate parkiranja po zonama i odredila prostor za parkirališna mjesta.

- Sve to je urađeno mimo odluke Gradskog vijeća, a što je potvrdila i odluka Ustavnog suda FBiH, na koju se žalio gradonačelnik. Gradonačelnikov prijedlog je odbačen zato što nije imao legitimaciju, pa je umjesto gradonačelnika žalbu uputio premijer Vlade HNŽ-a Denis Lasić i danas (jučer) smo konačno dobili odluku Ustavnog suda FBiH u kojoj se kaže da se utvrđuje da odluka o vršenju ovlasti tijela Grada Mostara u gospodarskim društvima s udjelom državnog kapitala i odluka o provedbi odluke Gradskog vijeća i provedbi dinamičnog plana JP Komunalno d.o .o Mostar nisu u nesuglasnosti s Ustavom FBiH, kazao je Marić, naglasivši kako je sada jasno da je gradonačelnik Bešlić mimo zakona i propisa sazvao Skupštinu JP Mo Parking i još nekih poduzeća, iako je pravobranitelj Grada Mostara i predsjednik Gradskog vijeća upozoravao da se Skupština ne saziva u razdoblju nefunkcioniranja Vijeća, dok Ustavni sud ne donese odluku.

Nesagledive su posljedice, tvrdi Marić, na dosadašnje odluke koje su protuzakonito donesene od nelegalne Skupštine koju je imenovao gradonačelnik.
- Ta ista Skupština sebi daje za pravo, iako je u pravilima JP Mo Parking točno precizirano što su čije nadležnosti i nigdje ne stoji da Skupština može donijeti cijene parkiranja, to učiniti, po uputama Bešlića. Stoga je logično da je bilo bitno samo da krene funkcionirati Mo Parking, kako bi se kriminal koji je napravljen u vrijeme nabava, od donošenja nezakonitih odluka, formiranja PIT tima, neusvajanja programa plana otplate kredita, koje je Vijeće trebalo usvojiti, sakrio, ističe Marić.
Naime, Nadzorni odbor je u travnju ove godine donio odluku o razrješenju Uprave JP Mo Parking, direktora i izvršnog direktora, poslije čega je gradonačelnik trebao imenovati vršitelje dužnosti, što nije učinio, već su isti nastavili raditi i pokušavaju sada, ističe Marić, ponovo bespravno sazvati novu Skupštinu JP Mo Parking preko gospođe Marić da se razriješe dužnosti tri člana Nadzornog odbora (dva Bošnjaka i jedna Srbin) koji su bili za smjenu direktora i da se poništi razrješenje Uprave koju je donio Nadzorni odbor.

- Skupština to ima pravo u roku dvije godine, ali prošle su već tri godine otkako je ovaj Nadzorni odbor. Tada je to mogla uraditi i nije, a sada ne može, jer su smijenjeni i direktor i izvršni direktor, kazao je Marić.

Nadzorni odbor prekršio zakon

Na sve ovo smo tražili komentar i direktora Mladena Knezovića koji tvrdi kako Skupštinu poduzeća može sazvati Uprava ili vlasnik, a Skupština je ta koja određuje dnevni red. Tvrdi kako je Nadzorni odbor prilikom njihove smjene postupio suprotno Zakonu o javnim poduzećima i time prekršio zakon.
- Nadzorni odbor je tražio od mene da napravim obustavu svih aktivnosti oko uspostave poduzeća. Mi ni prošle godine od proračuna Grada Mostara nismo dobili marke, a ni ove godine, ne znam što hoće od nas. I onda pravobranitelj grada traži od nas da se strpimo, da ništa ne radimo, da ne uspostavljamo poduzeće. Ljudi ne primaju punih 8 mjeseci plaću, što hoće, da ne primamo nikako plaću i da ne radimo ništa, što bismo to mi onda trebali, ističe Knezović, naglasivši kako je Skupština bila sazvana prije nego je pravobranitelj i predsjednik Gradskog vijeća od njega tražio da ništa ne poduzima te da nije mogao u ta dva dana prije Skupštine promijeniti ništa i odgoditi je. Knezović tvrdi i to da Skupština može donijeti odluke o visini cijena naplate parkiranja po zonama i odrediti prostor za parkirališna mjesta, jer je Gradsko vijeće u odluci o osnivanju poduzeća 2008., člankom 22, decidno reklo da Skupština poduzeća određuje cijenu.