Izdana rješenja se sporo ili nikako šalju na knjiženje

Izdana rješenja se sporo ili nikako šalju na knjiženje

Služba unutarnjeg nadzora je utvrdila da je Odjel za gospodarstvo, komunalne i inspekcijske poslove treba, zajedno s Odjelom za financije i nekretnine, urediti procedure evidentiranja prihoda od komunalnih naknada za koje Odjel gospodarstva izdaje rješenja. Ti prihodi nisu pravovremeno i realno zabilježeni i naplaćeni, zbog čega financijski položaj Grada nije realno prikazan.

No pored toga, većih zamjerki za rad Odjela gospodarstva nije bilo.

Zamjerke urbanizmu

Što se tiče Odjela za urbanizam i građenje, izvještaj je pokazao da navedeni odjel jako rijetko, ili gotovo nikako, u obrađenom razdoblju nije slao izdana rješenja na knjiženje u Odjel za financije i nekretnine, što za posljedice ima veliki utjecaj na prihodovnu stranu Grada Mostara. Nadzor u ovom odjelu obavljen je metodom uzorka, pa iz toga razloga nije dana realna procjena za koji iznos je podcjenjen prihod Grada. Služba unutarnjeg nadzora je, za Odjel urbanizma i građenja, dala negativno mišljenje iz, kako su naveli, više razloga.

U mišljenju stoji kako učinci ne daju fer i istinit prikaz javnih prihoda. navedeno je kako se predmeti ne rješavaju u zakonom propisanim rokovima, zbog čega prihodi nisu zabilježeni u vremenu kada su trebali nastati. također je Odjelu zamjerka što se komunikacija sa strankama ne odvija u pismenom obliku.

Duguju milijune

Navedeno je kako Odjel ima veliki broj nekompletiranih predmeta i da treba poduzeti sva zakonski dopuštene mjere kako bi se stanje poboljšalo. Da zbog nesuradnje između odjela, kao i nadasve neodgovornosti djela gradske administracije, oko naplate najviše trpi proračun Mostara pisao je Dnevni list u nekoliko navrata.

Tako je Dnevni list još ranije naveo kako lokalni tajkuni Gradu Mostaru duguju milijune maraka, a na terenu se slabo, ili ništa, ne poduzima da se to naplati, piše Dnevni list.