Gradska uprava Mostara nije zabranila čišćenje ulica

Gradska uprava Mostara nije zabranila čišćenje ulica
...oglasila se Služba za komunalne poslove Grada Mostara, čije priopćenje prenosimo u cjelosti:

"Rebalansom proračuna uvažena je činjenica slabijeg punjenja gradskog proračuna. Raspoloživa sredstva za zajedničku komunalnu potrošnju, kao i drugi izdaci Gradske uprave, umanjeni su u odnosu na proračun za 2012. godinu.

Sama umanjenja nisu toliko sporna koliko činjenica da do rebalansa dolazi na kraju godine, kada su sredstva zajedničke komunalne potrošnje značajno potrošena. To daje manju mogućnost za njihovu preraspodjelu i bitno utiče na smanjenje realiziranja aktivnosti zajedničke komunalne potrošnje.

Nije točno da je Gradska uprava naložila komunalnim poduzećima da prestanu obavljati djelatnosti čišćenja i održavanja zelenih površina. Iz gore navedenih razloga prinuđeni smo tražiti umanjenje predmetnih aktivnosti kako bi raspoloživim sredstvima mogli završiti ovu fiskalnu godinu", navodi se u priopćenju.